ពត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទំនង
អាស័យដ្ឋាន
សណ្ឋាគារសង់អេលីហ្សេ មានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ១៨៥  វិថីត្រសក់ផ្អែម (៦៣)  ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ ។
ទូរស័ព្ទដៃ
(+៨៥៥)​ ៩២​ ៥០ ៥០ ៥០ / 15 50 50 50
ទូរស័ព្ទលើតុ
(+៨៥៥) ២៣ ៩៩ ៣៤ ៥៦
ទូរសារ
(+៨៥៥) ២៣ ២១ ៣៨ ៧២
សារអិឡិចត្រូណិច
reservation@champs-elyseesgroup.com
ប្រតិកិរិយា

ឈ្មោះ *

អ៊ីម៉េល *

លេខទូរសព្ទ័

ប្រធានបទ

អត្ថន័យសារ

កូដសុវត្ថិភាព *